โรคมะเร็งเกิดจากอะไรทำไมถึงน่ากลัว

โรคมะเร็งเกิดจากอะไรทำไมถึงน่ากลัว

โรคมะเร็งเกิดจากอะไรทำไมถึงน่ากลัว ถ้าเรารู้สาเหตุจะได้หาทางแก้ไขและป้องกันได้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากกรรมพันธ์ 30% และจากสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอีก 70% เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราเจอ ซึ่งโรคมะเร็งก็คล้ายๆกันเกิดจากวิบากกรรม คือ กรรมในอดีตชาติและกรรมปัจจุบัน เช่น คนรวย ประสบความสำเร็จในชีวิต

อดีตชาติเคยทำทานไว้มากมีบุญส่งมา และชาตินี้ก็ประหยัดเก็บหอม รอมริบ คบแต่คนดีจึงตั้งตัวได้ แต่คนที่ลำบากในอดีตทำทานมาน้อย และปัจจุบันก็ไม่ขยัน สุรุ่ยสุร่าย ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข ซึ่งทั้งกรรมในอดีตและปัจจุบันประกอบกัน โรคมะเร็งก็แบบเดียวกันเป็นกรรมพันธ์จากอดีต 30% และเกิดจากกรรมในปัจจุบัน 70% เพราะใครที่มีฐาติเป็นโรคมะเร็งคนนั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งเพิ่มทันทีเป็นเพราะมีบุญมีกรรมาใกล้เคียงกัน จึงดึงดูดมาเป็นหมู่ญาติเดียวกันแต่เราแก้ได้ด้วยปัจจุบัน

กรรมในอดีตแบบใดที่ทำให้เป็น โรคมะเร็ง

หลักๆคือกรรมปาณาติบาต เคยฆ่าสัตว์ ทรมานสัตว์ เช่นบางคนชอบแทงคอสัตว์ ผลคือเป็น โรคมะเร็งที่กล่องเสียง ทั้งทวาร ลำไส้ เกิดจากที่เราทำเอาไว้ แต่สำหรับคนที่เคยทำกรรมมาแล้ว ให้นำหลักธรรมของหลวงพ่อมาใช้ อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมดไม่ต้องนึกทบทวน แต่เราต้องไม่ทำอีกเด็ดขาด และสร้างบุญใหม่เยอะๆ ก็ช่วยให้ทุเลาเบาบางลงได้

แต่นอกจากกรรมปาณาติบาต ศีลข้ออื่นก็มีผลคนที่ชอบดื่มเหล้ามากๆก็มีโอกาสเป็นมะเร็งในตับ ชอบสูบบุหรี่ก็เป็นโรคมะเร็งปอด วิบากกรรมตามมา ซึ่งทั้งกรรมในอดีตและปัจจุบันรวมกัน ชอบด่า ว่าคนอื่นโรคมะเร็งแปลกๆก็ตามมาส่งผล กรรมกาเมเป็นโรคมะเร็งเต้านมบ้างหรือในระบบต่างๆของร่างกาย ฉะนั้นดีที่สุดคือรักษาศีล5 ให้บริบูรณ์จะป้องกันโรคมะเร็งไปได้สารพัดอย่าง ไม่ใช่แค่เฉพาะชาตินี้แต่ชาติหน้าด้วย เพราะสิ่งที่เราทำชาตินี้ก็ส่งผลชาติหน้าต่อไป เราเองตั้งใจรักษาศีลให้ดี วิบากกรรมที่ตามมาในอดีตชาติจะทุเลาเบาบางลงไปด้วย

This entry was posted in สุขภาพ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.