Tag Archives: จำหน่ายฝ้าอลูมิเนียม

ประโยชน์ใช้สอยและวิธีการเลือกใช้ฝ้าอลูมิเนียมสำหรับเป็นเพนาดให้กับบ้าน

การเลือกใช้ฝ้าอลูมิเนียมเป็นเพดานสำหรับบ้านถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบในการสร้างบ้านหลังหนึ่ง งานฝ้าเพดานดูจะเป็นส่วนที่เจ้าของบ้านใส่ใจน้อยที่สุด บางรายมองว่าฝ้าเพดานมีเพื่อให้ห้องดูเรียบร้อยสวยงามเพียงอย่างเดียว ทั้งที่จริงแล้ว การติดตั้งฝ้าเพดาน นอกจากจะช่วยปิดความไม่เรียบร้อยของโครงหลังคาและแผ่นกระเบื้องแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ทะลุผ่านหลังคาลงมาสู่ห้อง ช่วยปิดซ่อนการเดินท่อน้ำและสายไฟต่างๆ ป้องกันฝุ่นละอองหรือแมลงที่อาจร่วงหล่นมาจากหลังคา รวมทั้งฝ้าเพดานบางประเภทยังใช้ป้องกันเสียงรบกวนและปรับรักษาอุณหภูมิในห้องเพื่อช่วยประหยัดการใช้เครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย เมื่อพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยของฝ้าอลูมิเนียมข้างต้นแล้ว การเลือกใช้ฝ้าเพดานแต่ละชนิด จึงต้องพิจารณาทั้งเรื่องของวัสดุที่ใช้ทำฝ้าเพดานและบริเวณของการติดตั้งฝ้าเพดานไปพร้อม ๆ กันด้วย ฝ้าอลูมิเนียมนี้จะมีลักษณะและหน้าตาคล้ายกับ ฝ้าเพดานชนิดทำด้วยไม้ข้างต้น คือจะเป็นการนำซี่อลูมิเนียมมาวางเรียงกัน โดยการสวมประกอบเข้าร่องเมื่อบุเสร็จแล้วฝ้าเพดานจะมีลักษณะเป็นซี่ คล้ายกับ ฝ้าเพดานที่ทำด้วยไม้ แต่จะไม่ มีช่องห่างระหว่างซี่ ดังเช่นฝ้าเพดานที่ทำด้วยไม้เพราะเป็น การสวมเข้าร่อง ฝ้าอลูมิเนียมข้อดีคือให้ความสวยงาม แปลกตา และไม่ติดไฟ แต่มีข้อเสียคือ ไม่กันความร้อน และดูแข็งกระด้าง ไม่เป็นธรรมชาติส่วนใหญ่ มักใช้ทำ ฝ้าเพดานสำหรับชายคาภาย นอกอาคาร ที่มีลักษณะเป็น ห้างร้านมากกว่า ที่จะพบเห็นตามบ้าน ฝ้าอลูมิเนียมมีลักษณะการยึดติดโดยนำเอาชิ้นส่วนฝ้าอลูมิเนียมสำเร็จรูปมาวางเรียงต่อกันคล้ายกับฝ้าเพดานไม้ หรือแบบแผงเหมือนฝ้าที-บาร์ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on ประโยชน์ใช้สอยและวิธีการเลือกใช้ฝ้าอลูมิเนียมสำหรับเป็นเพนาดให้กับบ้าน