Tag Archives: บริการรับตัวแทนจำหน่าย

รู้คำว่า “รับตัวแทนจำหน่าย”

  หลายคนยังไม่รู้เรื่องกับคำว่า “ตัวแทนจำหน่าย”  โดยแท้จริงแล้ว ตัวแทนจำหน่ายก็หมายถึงคนที่มีความแยแสในการขายสินค้าให้เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของผลผลิต เพราะที่ไม่ต้องซื้อมาเพื่อขาย ไม่ก็ถ้าหากพูดให้ทราบง่ายๆก็คือ ตัวแทนจำหน่ายก็เหมือนทำหน้าที่นายหน้าดีๆนั่นเอง โดยที่เจ้าของของซื้อของขายหรือเจ้าของสินค้า จะกำหนดราคาไว้ให้ในมูลค่าตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ทุนของของซื้อของขาย 1 ชิ้น มูลค่า 100 บาท ค่าขายทั่วไปในท้องตลาด 150 บาท ผู้ครอบครองสินค้าหรือเจ้าของสินค้า คงตั้งราคา 125 บาทให้ตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้สามารถมีสิ่งจูงใจในการขายให้ โดยที่ตัวแทนจำหน่ายจะเพิ่มราคาขายเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ แต่ให้ขายได้ก็เพียงพอแล้ว แล้วเมื่อมีคนสั่งซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายแล้ว ตัวแทนจำหน่ายจะต้องแจ้งเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเช็คสต๊อกสินค้าว่ามีของหรือไม่ หากว่าของพร้อมผู้ซื้อก็จะโอนเงินมาให้ตัวแทนจำหน่าย ซึ่งตัวแทนขายก็จะโอนเงินไปให้ ผู้ครอบครองสินค้าหรือเจ้าของสินค้าอีกทีหนึ่ง แล้วเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของสินค้าก็จะส่งสินค้าให้ผู้บริโภคโดยที่จ่าที่อยู่เป็นตัวแทนค้าต่าง หรือเว็บไซต์ของตัวแทนนั้นเอง ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ก็ควรที่จะเลือกให้ดีและคู่ควรมีคุณค่าที่น่านับถือได้จริง ก็จำทำให้กิจการตัวแทนจำหน่าย และรับตัวแทนจำหน่าย ได้ประสบผลสำเร็จอย่างเที่ยงแท้

Posted in บริการ | Tagged , , | Comments Off on รู้คำว่า “รับตัวแทนจำหน่าย”