Tag Archives: เซลล์

ประวัติของเซลล์บำบัด

การรักษาเซลล์บำบัดนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนที่ฉันจะเกิดอีกด้วยซ้ำ ทั้งที่ในตอนแรกไม่เคยคิดว่าการรักษาด้วยเซลล์บำบัดจะมีอยู่มาก่อน โดยมีชาวเยอรมันเป็นผู้พัฒนาและรักษาผู้ป่วยนับพัน ถ้าย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่ 16 ก็มีหลักฐานชี้ว่า มีการค้นพบทฤษฎีการรักษาด้วยแนวคิดคล้ายคลึงกับเซลล์บำบัด โดย “นายแพทย์พาราเซลซัส” บัญญัติว่า จะรักษาอะไรก็ให้ใช้สิ่งนั้นรักษา เช่น หัวใจรักษาด้วยหัวใจ ส่วนหัวใจสำคัญของการรักษาด้วยเซลล์บำบัด นั้นก็คือ เซลล์เพราะเป็นต้นกำเนิดชีวิต และทุกอวัยวะประกอบขึ้นจากเซลล์นับล้านๆเซลล์ เมื่อเซลล์แข็งแรง ร่างกายก็ย่อมแข็งแรง ดังนั้น เมื่อเราต้องการรักษาและป้องกันโรคอย่างยั่งยืนต้องเริ่มที่ต้นเหตุ คือ ซ่อมแซมและบำบัดเซลล์ให้กลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบำบัดด้วย “เฟรชเซลล์” เป็นการนำเซลล์จากเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะของแกะ มาฉีดเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ เพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยต่างๆ โดยยึดหลักว่าจะรักษาอะไรก็ให้ใช้อวัยวะนั้นรักษา เพื่อให้เซลล์สดใหม่นั้นๆเข้าไปทดแทนและเสริมสร้างเซลล์ที่บกพร่องให้ฟื้นฟูขึ้นมา

Posted in สุขภาพ | Tagged , , | Comments Off on ประวัติของเซลล์บำบัด