Tag Archives: รองเท้าหัวเหล็ก

ภัยอันตรายและการป้องกันตัวด้วยรองเท้าหัวเหล็ก

อุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์ที่บังเกิดได้อย่างไม่คิดมาก่อน เหตุการณ์ที่มีขึ้นสามารถทำให้เกิดความเสียหายแด่ร่างกายและทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม เรียกว่า อุบัติเหตุ แต่หากว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เกิดผลร้ายเราเรียกว่า อุบัติภัย และสิ่งนึงที่จะสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ จากการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็คงเป็นอุปกรณ์นิรภัย อาทิเช่น รองเท้าหัวเหล็ก ชนิดของรองเท้านิรภัยสามารถจัดประเภทของรองเท้านิรภัยที่ใช้ในการปกป้องอันตรายต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานได้ 4 ประเภทดังนี้ รองเท้าหัวเหล็กหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้ได้รับความนิยมใช้ในประเทศเรามาก ใช้ในการป้องกันวัสดุกระแทก ข้าวของหล่นทับ รองเท้าหัวเหล็กเป็นรองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อ หรือหุ้มแข็ง มีเหล็กหัวบัว(หัวโลหะ) คลุมป้องกันแถวนิ้วเท้าทั้งหมด รองเท้านิรภัยที่มีแผ่นเหล็กรองรับแถวฝ่าเท้าจะใช้เพื่องานซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับของมีคมบาด หรือทิ่มทะลุลอดข้างใต้ฝ่าเท้าขึ้นมา ส้นรองเท้าพร้อมทั้งพื้นรองเท้ามักเป็นดอกหรือไม่ก็ลายพื้นยางเพื่อกันลื่นไถล หกคะเมน รองเท้าหัวเหล็กนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความทนทานต่อแรงกดพร้อมทั้งแรงชนที่บริเวณเหล็กหัวบัว รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในโรงหลอมและหล่อโลหะ รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เหมาะสมเป็นรองเท้าหัวเหล็กที่ทำจากสิ่งของกันความร้อนได้ ด้านบนของรองเท้าหัวเหล็กควรจะมีการคลุมแถบขาให้สูงขึ้นมา เพื่อให้ป้องกันการกระเด็นหรือตก จากโลหะเหลวที่หลอมละลาย รองเท้าหัวเหล็กสำหรับงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานกระแสไฟ รองเท้าหัวเหล็กกลุ่มนี้ต้องมีคุณลักษณะเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on ภัยอันตรายและการป้องกันตัวด้วยรองเท้าหัวเหล็ก