เทคนิคการเลือกของฝาก

เทคนิคการให้ของฝาก เทคนิคการเลือกของขวัญ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดี การซื้อของขวัญเพื่อให้ผู้รับเกิดความประทับใจนั้น มีผลในด้านบวกอย่างแน่นอนต่อความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ เช่นความสัมพันธ์ของครอบครัว คนรัก เพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท เจ้านาย หรือ ลูกค้า

1. เรียนรู้และใส่ใจในรายละเอียดและบุคคลิกภาพและมุมมองของผู้รับ ให้แน่ใจเสียก่อน
2. ต้องดูระดับความสัมพันธ์ของคุณและผู้รับว่าอยู่ในระดับใด สนิทสนมมากน้อยแค่ไหน เช่นการให้ของขวัญพวกเครื่องประดับ ควรมอบให้คนที่สนิทสนมมากพอ
3. เรียนรู้ว่าผู้รับชอบหรือไม่ชอบอะไร เพราะผู้รับอาจไม่ได้รับประโยชน์จากของขวัญที่คุณซื้อให้
4. หากคุณมีงบประมาณที่จำกัด อาจเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ชิ้นเล็กๆ เช่นพวงกุญแจ เข็มกลัด ที่เป็นแบรนด์เนมที่ผู้รับชื่นชอบ
5.ให้ของฝากที่โดดเด่น คุณอาจใส่ความประทับใจเพิ่มลงไปเช่นสลักชื่อลงไปในของขวัญชิ้้นนั้น

This entry was posted in ร้านค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.